Dziennik elektroniczny

Po wypełnieniu i przesłaniu poniższego formularza otrzymasz kody logowania do własnego ELB. Zostaną one wydrukowane w dzienniku wraz z Twoim logo. Logo można załadować pod nagłówkiem „Obraz logo”.

Po zalogowaniu możesz skompilować LogBook, zmienić dane itp. Instrukcje obsługi można pobrać za pomocą linku „podręczniki” poniżej.

Koszty korzystania z tego systemu można znaleźć w dokumencie „Koszty ELB”.
Aby wykonać naklejki, musisz mieć drukarkę Dymo 4XL.
Jeśli tego nie masz, możesz zamówić u nas drukarkę lub zlecić nam wydrukowanie naklejek.

Możesz również pobrać ogólne warunki użytkowania złożone przez Databook® w Izbie Handlowej.

Poniżej możesz wskazać, jakie uprawnienia posiada administrator.
Uprawnienia